Deze interventie zal waarschijnlijk storingen veroorzaken op veel online applicaties een deel van de dag op zaterdag 9/12 .

Gelieve ons te verontschuldigen voor het eventuele ongemak  en we nodigen u uit om alle nodige acties te treffen indien u deze applicaties in die periode absoluut moeten gebruiken.

Deze interventie is om veiligheidsredenen noodzakelijk.