MDRO

Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica multiresistente bacteriën (MDRO) in zorginstellingen (HGR-9277, 2019)
(UPDATE VAN 30/11/2022)


Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen over de preventie en beheersing van tegen antibiotica multiresistente bacteriën te formuleren ten behoeve van de Belgische zorginstellingen en de verantwoordelijken van de FOD Volksgezondheid die belast zijn met het nieuwe Nationaal Actieplan tegen Antimicrobiële Resistentie.

Naast de voorstellen van het KCE voor een effectiever antibioticabeleid in België (Reports 311B — 2019) en alle door Sciensano en de Nationale Referentiecentra (NRC) gecoördineerde surveillanceactiviteiten inzake resistentie en epidemiologie, vult de Hoge Gezondheidsraad deze maatregelen aan met praktische aanbevelingen.

Het invoeren van maatregelen ter preventie en controle van de overdracht van de verschillende MDRO’s (onderhoud, reiniging en ontsmetting van de omgeving), het ondersteunen van de teams op het terrein bij het nemen van beslissingen afgestemd op de lokale context en de patiëntenpopulatie, de surveillance en screening van asymptomatisch dragerschap door het laboratorium voor microbiologie, het beheer van individuele en gegroepeerde gevallen van MDRO, het beheer van epidemieën en specifieke strategieën, het verbeteren van de opvolging van aanbevelingen door terreinactoren en het vergroten van het vertrouwen van patiënten en hun familie ten opzichte van de zorginstelling, enz. zijn allemaal aspecten die in dit nieuwe advies van de HGR aan bod komen.

Ten slotte werd het volledige wetenschappelijke advies samengevat en omgezet in een praktisch instrument voor beroepskrachten in de vorm van 5 specifieke, samenvattende fiches voor respectievelijk: MRSA, VRE, ESBL, CPE en MDR Pseudomanas aeruginosa - Acinetobacter baumannii.

- Samenvattende fiche inzake MRSA
- Samenvattende fiche inzake VRE
- Samenvattende fiche inzake ESBL
- Samenvattende fiche inzake CPE
- Samenvattende fiche inzake MDR Pseudomanas aeruginosa - Acinetobacter baumannii