Glyfosaat en samenstellingen die glyfosaat bevatten


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad richtsnoeren ten behoeve van beleidsmakers inzake volksgezondheid m.b.t. het gebruik van glyfosaat en samenstellingen die glyfosaat bevatten. Dit advies heeft tot doel om stakeholders aanbevelingen aan te reiken die zullen bijdragen tot het besluitvormingsproces over het verdere gebruik van pesticiden in het algemeen en glyfosaat in het bijzonder.

Persbericht
Nood aan een gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw van glyfosat, in het belang van de volksgezondheid