Uit een door Sciensano gepubliceerde studie over de vaccinatiegraad bij de gezondheidszorgbeoefenaars (gegevens tot einde mei 2021) blijkt dat de vaccinatiegraad verschilt per beroepscategorie. De hoogste vaccinatiegraad zien we bij artsen, apothekers, en ambulanciers (>80%) en een lagere vaccinatiegraad bij kinesitherapeuten en verloskundigen (<70%).  De vaccinatiegraad kan ook extreem hoog zijn - tot 100% - in veel zorginstellingen, zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra.
De vaccinatiegraad bij gezondheidszorgbeoefenaars moet hoger onder meer door de evolutie van de verspreiding van de Delta-variant in België.
In dit verband hebben de Ministers van de IMC Volksgezondheid vandaag een actieplan goedgekeurd om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken bij alle gezondheidszorgbeoefenaars. Dit plan is gebaseerd op 3 afzonderlijke en complementaire delen.
 

1. De sensibilisering van de gezondheidszorgbeoefenaars en de medewerking  van de sociale partners en de beroepsorganisaties in de sector van de gezondheidszorg versterken
De IMC wenst dat maximaal wordt ingezet op de sensibilisatie van de sector en de beroepsorganisaties in de gezondheidszorg, door de nadruk te leggen op kwaliteitsvolle en veilige zorgen.
 
Momenteel vraagt de Task Force COVID-19-vaccinatie aan de koepel- en  beroepsorganisaties welke concrete maatregelen zij zullen nemen naar aanleiding van het Sciensano rapport. Er zal ook een overleg opgestart worden met de werknemersorganisaties om hun maatregelen te kennen.  Deze  maatregelen zullen regelmatig opgevolgd worden door de IMC. Daarnaast zal ook contact genomen worden met deontologische organisaties, zoals de Orde der Artsen.

2. Transparantie door kwaliteitsindicatoren
De IMC Volksgezondheid wil proactief de transparantie bevorderen door de mogelijkheid te analyseren de vaccinatiegraad per gezondheidszorginstelling te publiceren.

Op korte termijn zullen geldige gegevens worden verzameld voor de gezondheidszorginstellingen, die op vrijwillige basis wensen deel te nemen, om een overzicht te geven van de vaccinatiegraad binnen hun instelling; deze gegevens zullen openbaar worden gemaakt. De instellingen zullen ook worden aangemoedigd om hun gegevens op transparante wijze op hun eigen websites en in hun communicatie bekend te maken.

3. Voorbereiding van juridische basis voor verplichte vaccinatie van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
 Parallel met de eerste twee acties willen de Ministers in dit graduele proces ook de mogelijkheid onderzoeken om vaccinatie tegen COVID-19 verplicht te stellen voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Deze reflectie baseert zich op de verplichte vaccinatie tegen hepatitis B die al voorzien is in de arbeidswetgeving voor bepaalde categorieën zorgverstrekkers, op basis van de beoordeling van de risico's in verband met een biologisch agens. De Ministers van Volksgezondheid en van Werk zullen betrokken worden bij dit proces  op basis van hun respectieve bevoegdheden.  Het zal van belang zijn de  groepen van betrokken beroepsbeoefenaren en eventueel andere profielen (administratief of vrijwillig) die in de zorgsector werkzaam zijn, te evalueren. De gegevensbanken op basis waarvan de betrokken professionelen zullen worden geïdentificeerd, moeten worden bepaald en geëvalueerd. Er wordt ook nagedacht over het nut om eventuele sancties te voorzien, en over welke sancties het dan gaat.

In het kader hiervan zal advies worden ingewonnen bij de bevoegde instanties, zoals de Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk, de Nationale Arbeidsraad (CNT), de Hoge Gezondheidsraad en de Federale Raad voor Ziekenhuizen.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.