Ter voorbereiding van het EU-voorzitterschap 2024, organiseren de ministers van Economie en Werk, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie een conferentie over de toekomst van Sociaal Europa. Het doel? Europeanen rechtstreeks betrekken om mee te beslissen over de toekomst. En omdat de stem van de jongeren cruciaal is, nodigen we vijf jongeren van je organisatie uit op het gratis event Het Sociaal Europa van morgen. Kom er samen met ons en andere geëngageerde jongeren debatteren. Is 26 april nog vrij in je agenda? Schrijf je dan nu in.

ONZE MINISTERS WILLEN JOUW STEM HOREN

Hoe pakken we grote uitdagingen zoals het klimaat of gezondheidscrisissen zoals COVID-19 aan? Kunnen we de sociale gevolgen daarvan opvangen als land alleen? Wat als we ziek of werkloos worden wanneer we in een ander land wonen of werken? Moeten we dan een beroep kunnen doen op de diensten in dat land of moeten we maar terugkeren naar ons eigen land? Wat is de rol van de Europese Unie in dat alles? Hoe gaan we om met de sociale gevolgen van de klimaattransitie? Welke sociale rechten zou je moeten krijgen wanneer je in een andere lidstaat werkt of studeert? Welke rol moet de Europese Unie spelen in gezondheidscrisissen?

Als beleidsmakers willen we je horen in dit debat. Loud and clear. Over welk sociaal thema jij het ook wil hebben: wij gaan aan de slag met jouw input. Grijp deze kans, want jouw input bepaalt mee de toekomst van Europa.

Wanneer? Dinsdag 26 april van 8.30 u. tot 18.00 u.
Waar? Egmontpaleis in Brussel
Hoe? Het event is tweetalig FR/NL, met vertaling. Inschrijven is verplicht.

Deelnemende ministers:

  • Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  • Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris