Hoe creëer je voldoende draagvlak te creëren voor PBM?
Informeer alle betrokkenen, van de directie tot de verpleegkundigen, over wat PBM is en waarom het geïmplementeerd wordt.
Om de ziekenhuizen hierbij te helpen heeft het PBM Comité een PPT-template opgesteld. Hierin wordt een kort overzicht uit de literatuur gegeven.
Deze template mag uiteraard aangepast worden i.f.v. de lokale context.