De materniteiten zijn dé referentieplekken voor een goede start en een degelijke ondersteuning van borstvoeding. Steunend hierop hebben de WGO en UNICEF in 1991 het « Baby Friendly Hospital Initiative » gelanceerd om ervoor te zorgen dat elke baby en ook de moeders de beste kansen krijgen op het gebied van gezondheid en welzijn.

In België werd vanaf 2005 een actieplan uitgewerkt om de materniteiten er toe aan te zetten betere informatie te verstrekken aan toekomstige ouders zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken inzake voeding en gezondheid en dat zij gesteund worden in hun keuzes.

Concreet hebben tot nu toe 30 materniteiten het label «Babyvriendelijk»  ontvangen.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het label te krijgen zijn vermeld in de praktische gids «om te voldoen aan de Tien Vuistregels voor het behalen van het label ».

Op termijn zou het actieplan dat momenteel gericht is op de materniteiten, op voorstel van het FBVC kunnen worden uitgebreid tot de diensten pediatrie en neonatologie, de pre- en postnatale basisgezondheidsstructuren, de structuren voor kinderopvang en de geboortehuizen.