Op vraag van de Cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federal Pensioendienst (FPD), die een herstelpensioen hebben aangevraagd, worden uitgenodigd voor een medische expertise bij de artsen van de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst  (GGD).

De wet betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Indien u het slachtoffer bent geweest van een erkende terreurdaad dan kan u een aanvraag indienen bij de cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federal Pensioendienst (FPD).

Er bestaan 3 slachtofferstatuten :

  • rechtstreekse slachtoffers,
  • rechthebbenden
  • onrechtstreekse slachtoffers.

Uw rechten verschillen al naargelang van het statuut waartoe u behoort.

Enkel de rechtstreekse slachtoffers worden onderzocht door de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst (GGD) van Medex. Op vraag van de Cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federal Pensioendienst (FPD) zullen onze artsen-experts hen onderzoeken om hun invaliditeitspercentage te bepalen. De slachtoffers zullen worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek.

  • Vragen over uw rechten, over de te volgen procedures ?

Contacteer de Cel voor Burgerlijke Oorlogsslachtoffers en de slachtoffers van daden van terrorisme van de Federal Pensioendienst (FPD). 

U vindt eveneens meer informatie op onze website, maar ook bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders en op de website van de FOD Sociale Zekerheid: https://socialsecurity.belgium.be/fr/octroi-des-droits-sociaux/statut-de-solidarite-nationale

 

 

Contact information

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 augustus 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.