Deadline voor oproep onderzoeksprojecten verlengd tot 26 augustus  2022!

De FOD Volksgezondheid lanceert een oproep tot onderzoeksprojecten omtrent deze thema

 

Context

In het federaal regeerakkoord worden maatregelen voorzien om onnodige ziekenhuisverblijven te vermijden, gecombineerd met het aanbieden van alternatieve en innovatieve vormen van zorg. De oproep naar pilootprojecten transmurale zorg bij chronisch zieke kinderen zal gericht worden aan de ziekenhuissector met de mogelijkheid  voorstellen van projecten in te dienen die op een innovatieve manier zorgen voor het chronisch zieke kind meer in de thuisomgeving kunnen laten plaatsvinden of de duur van opname van het chronisch zieke kind kan doen dalen in samenwerking met de eerste lijn.
Om deze pilootprojecten wetenschappelijk/methodologisch te ondersteunen en te evalueren, wordt deze oproep gelanceerd.

Het takenpakket van de experten omvat onder meer:

  • het opstellen van selectiecriteria, ondersteunen van het selectieproces en het verder ondersteunen van de kandidaten.
  • Het implementeren van de methodologie in functie van de geselecteerde pilootprojecten.
  • De follow-up van het pilootproject aan de hand van evaluatiemomenten.
  • En het opstellen van een eindrapport.
 

De duur van deze opdracht wordt geschat op drie jaar.
 
Praktische modaliteiten
De concrete werkplanning, inhoudelijke afspraken, timing van de tussentijdse rapporten en overleg met het begeleidingscomité zullen met de geselecteerde onderzoeksgroep worden afgesproken en opgenomen in een B4-overeenkomst via een of meerdere van de deelnemende ziekenhuizen.
Alle informatie, met inbegrip van de van de contractant verwachte competenties, wordt beschreven in de offerteaanvraag.
Alle eventuele vragen kunt u richten via freya.couvin@health.fgov.be medewerker van het FOD volksgezondheid.
 
 
Indienen van de offertes
Het onderzoeksproject moet uiterlijk 26 augustus 2022 om middernacht via e-mail worden ingediend op het e-mailadres: freya.couvin@health.fgov.be