Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een visum hebben en voldoen aan de voorwaarden voorzien in de twee koninklijke besluiten van 26 april 2019, kunnen een erkenning aanvragen als stagemeester.
 
De aanvraag tot erkenning wordt gedaan door de kandidaat-stagemeester, maar is alleen geldig voor de activiteiten die hij/zij uitvoert in de erkende stagedienst. De aanvraag is dus een gezamenlijk verzoek tot goedkeuring van de stagemeester en de stagedienst ingediend door middel van één formulier.
 
De erkenningscriteria bepalen dat de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog minstens 5 jaar erkend is om een geldige aanvraag tot erkenning als stagemeester te kunnen indienen.
Er zijn echter voor een zeer korte periode overgangsmaatregelen getroffen.
 
Kandidaat-stagemeesters die ten minste 5 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen, kunnen tot 1/07/2021 een aanvraag indienen. Na het verstrijken van deze termijn dient de kandidaat-stagemeester aan te tonen dat hij al minstens 5 jaar een erkenning heeft om zijn verzoek te kunnen indienen.
 
De nieuwe portaalsite is beschikbaar voor kandidaten die hun aanvraag willen indienen.
Identificatie dient te gebeuren met een eID-kaartlezer of via de itsme-app.
 
Meer weten:
 
Raadpleeg: