Om het publiek te helpen zijn weg te vinden in de “jungle van de GGO’s” zijn er  verschillende databanken en informatiebronnen beschikbaar op zowel Belgisch, Europees als internationaal niveau.  Deze laten het toe om te achterhalen welke GGO’s momenteel toegelaten zijn voor welke toepassingen en voor welke GGO’s er lopende aanvragen zijn.

Op de webpagina aangaande Toegelaten GGO's (HTML) vindt u:

  • een overzicht van de in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor invoer, verwerking en gebruik in voeding voor mens en/of dier;
  • een overzicht van de in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor andere toepassingen dan voeding of diervoeding (bv. sierteelt);
  • een overzicht van de in België en de Europese Unie toegelaten GGO’s voor de teelt (commerciële teelt);
  • Register van de in België goedgekeurde en uitgevoerde wetenschappelijke veldproeven met GGO’s (planten/bomen);
  • Register van de in België verrichte klinische proeven met GGO geneesmiddelen;
  • een overzicht van de elders in de wereld (buiten EU) toegelaten GGO’s.

2) Op de webpagina aangaande Lopende aanvragen (HTML)  vindt u :

  • een overzicht van de in de Europese Unie lopende aanvragen voor het gebruik van GGO’s in voeding voor mens/dier en/of voor de teelt;
  • een overzicht van de momenteel lopende aanvragen voor wetenschappelijke veldproeven met GGO’s in België;
  • een overzicht van de momenteel lopende aanvragen voor klinische proeven met GGO geneesmiddelen.