Alleen medische kosten die nodig zijn voor de medische verzorging als gevolg van een beroepsziekte worden (terug)betaald.

Wij komen alleen tussen in verplaatsingskosten voor een behandeling, opname, … als die behandeling, … door ons werd aanvaard/betaald.

 • Hoe moet je kosten en bijlagen bij ons indienen?
 • Wanneer dien je je kosten bij ons in?
 • Wat betalen we en wat betalen we niet?

Lees het allemaal in onze brochure 'Kosten door een arbeidsongeval?'
Deze brochure werd opgesteld in het kader van een dossier arbeidsongevallen, maar de procedure en de terugbetalingstarieven zijn dezelfde. Je vindt er ook een overzicht van de meest frequente kosten en per kost hoeveel we betalen en wat je allemaal moet doen om in orde te zijn met je terugbetalingsaanvraag.


Voor welke personeelsleden betalen wij?

Wij betalen de kosten door een beroepsziekte voor personeelsleden van ondermeer:

 • FOD’s en POD’s;
 • Diensten van de Vlaamse Overheid;
 • Diensten van de Fédération Wallonie-Bruxelles;
 • Diensten van de Service public de Wallonie;
 • Diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Onderwijssector: onderwijs georganiseerd door de gemeenschappen of gemeenschapscommissies, gesubsidieerd onderwijs en gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en diensten voor school- en beroepsoriëntering;
 • Raad van State;
 • Rechterlijke macht;
 • Rekenhof;
 • Comité P en
 • Comité I.

Dit zijn overheidsdiensten waarop het KB van 24/01/1969 over de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector van toepassing is.


Voor welke personeelsleden betalen wij niet?

Wij betalen geen medische kosten en verplaatsingskosten voor personeelsleden van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven en lokale besturen.

Als je werkt voor zo’n werkgever, moet je de richtlijnen van je werkgever volgen. Je mag in dat geval je rekeningen of kostennota’s niet naar ons sturen.

De instellingen van openbaar nut die je facturen ter advies naar ons doorsturen worden bij een negatief advies op de hoogte gebracht. Je wordt dan via je werkgever op de hoogte gebracht van het negatief advies en je kan dan via jouw werkgever beroep aantekenen tegen ons advies.


Andere vaak gestelde vragen

Wij hebben een lijst opgesteld met vragen die ons vaak gesteld worden, zoals hoeveel betaalt Medex, betaalt Medex kosten rechtstreeks of moet je zelf voorschieten, …

TOP

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)