Webapplicatie ziekteverzuim: beheer afwezigheden, attesten en controles

Deze pagina is bestemd voor de federale overheidsdiensten die werken met de webapplicatie Ziekteverzuim om persoonsgegevens en afwezigheden van personeelsleden mee te delen, controles aan te vragen, resultaten van controleopdrachten te consulteren en feedback te krijgen in verband met de medische attesten die we ontvangen van personeelsleden.

Ziekteverzuimtools

Goede praktijken

 Handleidingen voor werkgevers

Procedures voor werkgevers

 


Beheer verminderde prestaties ziekte en varia

Een personeelslid dat met verminderde prestaties de draad weer wil oppikken, vraagt het medisch onderzoek zelf aan ons aan. Na het medisch onderzoek geven wij de beslissing mee aan het personeelslid. Van zodra het personeelslid laat weten akkoord te gaan met onze beslissing, brengen wij de werkgever via de e-Box van de onderneming op de hoogte van de genomen beslissing.

Een personeelslid dat tijdens zijn ziekteverlof in het buitenland wil verblijven, moet ons vooraf toestemming vragen. Wij brengen de werkgever via de e-Box van de onderneming op de hoogte van onze beslissing.

TOP

E-services

Contact information

Medex (Bestuur van de medische expertise)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)
Wegens een reorganisatie van onze diensten is het Service Center Gezondheid tot 1 juli 2024 niet telefonisch bereikbaar. U kan ons schriftelijk contacteren door gebruik te maken van ons contactformulier. We zullen u zo snel mogelijk antwoorden.