Vaccinatie voor ouderen, immuungecompromitteerden en chronisch zieken: een additionele dosis met een mRNA vaccin tegen COVID-19


Deel 1: Ouderen

In dit wetenschappelijk advies (deel 1), waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen over vaccinatie tegen COVID-19 voor ouderen (bijkomende dosis).