Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico tegen meningokokken van groep B (HGR 9125) (Maart 2017) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van meningokokkeninfecties van serogroep B bij kinderen, adolescenten en personen met verhoogd risico. Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de gezondheidsoverheden  over vaccinatie als individuele bescherming  tegen meningokokken van groep B.