Gebruik van Melanotan IITM: Gevolgen voor de volksgezondheid en onderzoeksperspectieven (july 2015) (HGR 9139) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een expertenoordeel over de veiligheid van het gebruik van Melanotan IITM alsook over de onderzoeksperspectieven.