Criteria voor het internationaal vervoer van stoffelijke overschotten  (november 2015) (HGR 9189) 

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel omtrent de normen voor doodskisten gebruikt voor het internationaal vervoer van stoffelijke overschotten. Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de  Belgische volksgezondheidsoverheden evenals voor begrafenisondernemers   met betrekking tot de normen voor doodskisten evenals de Belgische of internationale wetgeving hieromtrent.