Beoordeling van de effecten van neonicotinoïden en fipronil op de biodiversiteit en gezondheid (juni 2016) (HGR 9241)


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid onderzoekt de Belgische Hoge Gezondheidsraad de WIA-studie over de impact van neonicotinoïden en fipronil op de biodiversiteit en de ecosystemen, en plaatst de bevindingen van dit onderzoek en de conclusies van een soortgelijke, meer recente studie van de EASAC in de bredere context van het Europese en Belgische pesticidenbeleid en van de rol van ecosysteemdiensten in de bevordering van de menselijke gezondheid.

De Hoge Gezondheidsraad komt tot het besluit dat de resultaten van de WIA- en EASAC-studies over de effecten op de menselijke gezondheid en op de ecosystemen belangrijke waarschuwingssignalen zijn, en legt de nadruk op de dringende noodzaak om verder onderzoek te voeren naar de toxiciteit van deze verbindingen en de blootstelling van de mens, alsook naar hun effecten op de ecosysteemdiensten.

Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/news/neonicotinoiden-insecticiden-een-gevaar-voor-mens-en-dier .