Nutritionele behoeften voor patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer (HGR 9279) (november 2018) - In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundigenadvies betreffende de nutritionele behoeften voor patiënten in een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer.