Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening (herziening 2018) (HGR 9344) - (vorig advies HGR 8349) De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voormalige aanbevelingen rond handhygiëne tijdens de zorgverlening  grondig vernieuwd. Eén van de belangrijkste nieuwigheden in het advies is het belang van de participatie van de patiënt (empowerment).