Verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik (Foods for Special Medical Purposes – FSMP) (juni 2017) (HGR 9371) -

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid onderzoekt de Belgische Hoge Gezondheidsraad de risico's die voortvloeien uit de verkoop, zonder medische toezicht, van voedingsmiddelen voor medisch gebruik (FSMP).

Het doel van dit advies is om aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de beleidsmakers en zorgverleners over de verkoop van FSMP onder medische toezicht.