corynebacterium

Behandeling van infecties met Corynebacterium ulcerans en diphtheriae

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België richtlijnen voor artsen m.b.t. infecties met Corynebacterium ulcerans en diphtheriae.

Dit advies is bedoeld om specifieke aanbevelingen ter beschikking te stellen inzake antibiotica profylaxe, antitoxines en vaccinatie.