Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Webinar Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Dinsdag 10 november 2020 van 14 u – 16 u  | o.l.v. prof. Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain)

Een webinar over wetenschaps- en beleidscommunicatie, fake news/desinformatie, de rol van de media, informatieverwerving en kennisweigering.

De communicatie rond Corona lijkt soms een afspiegeling van de communicatie over de klimaatcrisis. Ook hier stonden wetenschappers aanvankelijk eenzaam in de woestijn te roepen en was (en is) het niet vanzelfsprekend om beleid en burgers te mobiliseren voor noodzakelijke maatregelen. Wat kunnen we leren uit deze wetenschaps- en beleidscommunicatie? Hoe wordt gecommuniceerd over COVID  en de klimaatcrisis en hoe wordt in beide gevallen rekening gehouden met wetenschappelijke inzichten door zowel het beleid als het grote publiek? Hoe wordt de stap van wetenschap naar beleid gezet, en van beleid naar media en publiek?  
Sprekers: Prof. Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) en Christophe Schoune (Journalist Imagine Demain) in dialoog met elkaar (FR)

Wat is de rol van de media in de communicatie over de corona- en de klimaatcrisis? Hoe gaan de media (traditionele/nieuwe) om met wetenschappelijke informatie enerzijds, desinformatie en fake news anderzijds?  Vooral de nieuwe media worden met de vinger gewezen als een belangrijke bron van manipulatie en fake news/desinformatie. Hoe gaat dit in zijn werk en welke strategieën en technieken van misleiding worden gebruikt? Heeft fake news effect, en hoe kunnen we er ons tegen beschermen?

De media zorgen voor de boodschap, maar wat met deze informatie wordt gedaan  is natuurlijk een andere vraag. Hoe gaan verschillende subgroepen binnen de samenleving om met informatie? Waar halen zij hun kennis? Naast de kennis is er de houding tegenover informatie.  Welke psychologische en sociale mechanismen spelen een rol bij het niet aanvaarden van objectieve wetenschappelijke informatie? Bij wie slaat fake news het meest aan, en waarom?
Sprekers: Tim Pauwels (ombudsman VRT) en prof. Ike Picone (VUB) in dialoog met elkaar (NL)
 
Slotwoord door de Jongerenraden:

Hoe staan jongeren tegenover deze problematiek van (des)informatie en fake news? De jongerenvertegenwoordigers van de Raad, die dit webinar mee organiseren, zorgen voor een slotbeschouwing bij dit debat. 

 
U kunt zich nu reeds inschrijven via de volgende link:
https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/947
Meer info en het gedetailleerd programma vindt u op onze website via:
https://www.frdo-cfdd.be/nl/externe/1011-van-wetenschapscommunicatie-tot-fake-news-de-coronacrisis-als-oefening-voor-de

U mag vanzelfsprekend deze Save the date verder verspreiden binnen uw netwerk of facebook,…
https://www.facebook.com/frdocfdd/
 
Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.
We hopen u een boeiend webinar aan te bieden en u te mogen ontmoeten.
 
Marc Depoortere
Directeur
 


De FRDO respecteert de privacywetgeving. Wanneer u zich inschrijft voor een event, geeft u de toestemming voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens en voor het gebruik ervan om u te informeren over dit en toekomstige events van de FRDO, en dit via nieuwsbrieven en uitnodigingen. Als u zich alleen wenst in te schrijven voor dit event en verder niet wenst gecontacteerd te worden door de FRDO vragen we u om een mail te sturen naar mail@frdo-cfdd.be. Wij geven uw gegevens alleszins niet door aan derden. U vindt meer informatie over het gebruik van uw data in het charter over privédata van de FRDO. U kunt op elk moment uw gegevens consulteren of wijzigen of u uitschrijven via een mail met onderwerp “uitschrijven” aan mail@frdo-cfdd.be of via de link: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/Unregister