Het doel van het BFI is om zwangere vrouwen die geen gebruik maken van de prenatale infosessies in het ziekenhuis en vrouwen die verder borstvoeding geven na hun ontslag uit de materniteit efficiënt te kunnen begeleiden.

In 2010 heeft het FBVC samen met het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan een rondetafel georganiseerd voor de sociale partners die een bevorderlijke omgeving voor borstvoeding willen scheppen. Tijdens deze rondetafel werden de volgende thema’s besproken: 

  • de gezondheidsstructuren buiten de ziekenhuizen,
  • de onthaaldiensten en begeleiding voor kinderen van 0 tot 3 jaar,
  • de basisopleidingen en permanente trainingen voor gezondheidswerkers,
  • de werkomgevingen en publieke ruimtes.

In 2013 heeft het FBVC gedetailleerde aanbevelingen om de basisopleidingen over borstvoeding opgesteld voor gezondheidswerkers die in contact komen met zwangere vrouwen of met vrouwen die borstvoeding geven.

In 2014 heeft het FBVC aanbevelingen uitgewerkt voor de opvangdiensten.