ETHEALTH

In 2011 publiceerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een eerste ETHEALTH-rapport met een reeks aanbevelingen voor een gezondheidsd(zorg)beleid voor migranten en etnische minderheden. Het werd o.l.v. de professoren Ilse Derluyn en Vincent Lorant voorbereid door een uitgebreide groep experten. 9 jaar later zijn er, na een tweede consultatieronde van experten, twee nieuwe rapporten beschikbaar: een korte versie, die uitsluitend de prioritaire aanbevelingen ter zake bevat, en een meer uitgebreide versie waarin deze aanbevelingen meer in detail toegelicht worden.

Hieronder vindt u de links naar beide versies:

Prioritaire aanbevelingen

Toelichting

 

Document