Om ervoor te zorgen dat ons land steeds in staat is om de volksgezondheid te vrijwaren en de negatieve effecten van crisissen op de gezondheid van haar burgers te voorkomen of te beperken, moet het zich goed voorbereiden op crisissen. Dit Generic Preparedness Plan (GPP) is een belangrijk instrument daartoe. Het biedt immers een interfederale systematiek om beter voorbereid te zijn op alle fasen van een (volgende) gezondheidscrisis en deze zo adequaat mogelijk het hoofd te bieden.