• Studie over de prevalentie van het risico op vrouwelijke genital verminking in België (toestand 2018)
   

  Samenvatting

   
 • Sensibilisering- en opleidingscampagne voor de ondersteuning van vrouwen, getroffen door vrouwelijke genitale verminking (VGV), in ziekenhuizen.  1 oktober 2015 - 31 oktober 2016.

Eindrapport

 • Raadpleeg het paspoort "Stop VGV"

 • Studie over de prevalentie van het risico op vrouwelijke genitale verminking in België (toestand januari 2014)

De studie betreft de cijfers van de prevalentie op 31 december 2012.

Samenvatting

Uitgebreide versie

 • Studie over de prevalentie van het risico op vrouwelijke genital verminking in België (toestand januari 2012)

De studie betreft de cijfers van de prevalentie op 31 december 2007.

Samenvatting

Uitgebreide versie

 • Brochure over vrouwelijke genitale verminking

Vrouwelijke Genitale Verminking: handleiding voor de betrokken beroepssectoren

Fiche bestemd voor gynaecologen

Contact information

Hans Verrept
Celhoofd Interculturele Bemiddeling en Beleidsondersteuning

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.07