Het slachtoffer (of ieder ander belanghebbende) stuurt zijn herzieningsaanvraag en al de medische verantwoordingsstukken naar de werkgever (de specifieke dienst die bevoegd is binnen de organisatie om dossiers beroepsziekten te beheren). De werkgever maakt dan alles over aan onze dienst Evaluatie Lichamelijke Schade te Brussel.

Formulier

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)