Lees zorgvuldig het etiket voor u een biocide gebruikt. Het geeft aan hoe gevaarlijk een product is, hoe u het veilig gebruikt en wat u moet doen bij een ongeval.

Op het etiket van elk biocide staan gevaarsymbolen. Er zijn drie soorten gevaren:

  • fysisch gevaar (ontplofbaar of brandbaar)
  • gevaar voor de gezondheid
  • gevaar voor het milieu

Voorbeelden:
Ontvlambaar

Irriterend / Schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Naar volledige lijst met gevaaraanduidingen

Geen gevarensymbool? Dat betekent niet dat het product ongevaarlijk is. De mogelijke risico’s staan altijd vermeld op het etiket.

Volg de voorzorgsmaatregelen en gebruiksaanwijzing zorgvuldig op.

Neem in geval van twijfel contact op met de verantwoordelijke voor het op de markt aanbieden van het product. Het telefoonnummer van de verantwoordelijke staat op het etiket.
 

Brochure Lezen voor gebruik

Meer informatie over de gevaarsymbolen op gevaarlijke chemische producten en hoe ongevallen te vermijden vindt u in de brochure Lezen voor gebruik

Bestel deze publicatie via het telefoonnummer 02 524 97 97 of het e-mailadres info@health.fgov.be