Om de impact van COVID-19 op de verstrekte zorg in ziekenhuizen in te schatten, voert de dienst Audit Ziekenhuizen, een samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG op vraag van het Hospital & Transport Surge Capacity Committee regelmatig audits uit. Deze audit maakt een raming van de niet-uitgevoerde reguliere ziekenhuiszorg als gevolg van COVID-19. Aan de hand van de auditrapporten kunnen we in de toekomst actiepunten vastleggen.

Deze audit onderzoekt de niet-uitgevoerde ziekenhuiszorg vanaf het begin van de pandemie tot en met mei 2022. Ze bevat de gecumuleerde potentiële zorgachterstanden tot en met de zesde golf.