Het EU Ecolabel is het officiële milieulabel van de Europese Unie en geeft consumenten de zekerheid om kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke producten te herkennen: van schoonmaakmiddelen, papier, schoenen, zepen en douchegels... tot hotels. Anno 2017 viert het EU Ecolabel zijn 25ste verjaardag. Om dit te vieren, lanceren de federale minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een een nieuwe campagne “Het Europees Ecolabel. De Power Flower”,  in samenwerking met Carrefour, Delhaize, Lidl, Kruidvat en Colora.

Het oorspronkelijke idee van het EU Ecolabel? Consumenten motiveren om op een meer duurzame manier te winkelen. Momenteel is het milieulabel met ongeveer 50.000 producten en diensten, erkend in heel Europa.

Strenge criteria

Het EU Ecolabel voert al jaren strijd tegen greenwashing. Er is een wildgroei aan milieulabels, maar het EU Ecolabel onderscheidt zich door naar de volledige cyclus van een product te kijken, vanaf het winnen en de selectie van de grondstoffen, via het productieproces, tot het moment waarop het product als afval wordt weggegooid.

Producten die het EU Ecolabel dragen, zijn milieuvriendelijker, betrouwbaar, kwalitatief én zachter voor uw gezondheid en kregen het label pas na erg strenge selectiecriteria. Wie een EU Ecolabel-product koopt, weet dus wat hij of zij in zijn winkelmand legt.

Een voorbeeld? Het EU Ecolabel gaat verder dan de wettelijk eisen voor cosmetica en verbiedt stoffen met een mogelijk hormoonverstorende werking, zoals triclosan en parabenen. Zepen, shampoos en luiers voor kinderen mogen geen parfums bevatten, om allergische reacties uit te sluiten.

De ecologische criteria zijn zo streng dat slechts 10 à 20% van de producten op de markt het EU Ecolabel kan behalen. Dit betekent dat enkel de meest milieuvriendelijke producten het label kunnen krijgen. Om de kwaliteit van het label te verzekeren en in te spelen op de laatste innovaties, worden de criteria regelmatig herzien. Ook met de doeltreffendheid wordt rekening gehouden.

De nieuwe campagne

Om de 25ste verjaardag in de verf te zetten, heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een speelse en informatieve poster- en radiocampagne opgezet in samenwerking met verschillende retailers, waarin het milieu zelf een grote rol speelt. Vijf dieren – een beer, een schaap, een eekhoorn, een kuiken en een krokodil – nodigen de consument op een speelse manier uit om kennis te maken met het EU Ecolabel en zijn producten.