Vandaag, dinsdag 3 december, organiseert de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Belgian Biodiversity Platform, de conferentie "Dead or Alive: Towards a Sustainable Wildlife Trade". Deze conferentie is gewijd aan de illegale invoer van vlees (inclusief bushmeat), een praktijk die gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mens, dier, biodiversiteit en milieu. Meer dan honderd deskundigen zullen er samen nadenken over aanbevelingen om een einde te maken aan deze illegale handel.

In de voormiddag werden de resultaten vrijgegeven van analytische studies op vlees uit Sub-Saharaans Afrika dat op Brussels Airport, in bagage van particuliere reizigers, in beslag is genomen. Deze studies tonen aan dat 38% van de geanalyseerde monsters afkomstig zijn van wilde dieren en dat een derde ervan beschermd is door CITES (Afrikaanse schubdieren, apen, antilopen, reptielen). Eén van de studies omvatte ook het opsporen van micro-organismen. Hier werden niet enkel bacteriën gedetecteerd die gastro-enterale problemen kunnen veroorzaken, ook een stam van het Afrikaanse varkenspestvirus werd geïdentificeerd.  

Naar aanleiding van deze twee vaststellingen bespreken meer dan 100 deskundigen in de namiddag mogelijke aanbevelingen. De experten komen uit internationale organisaties, overheidsdiensten, de luchtvaartsector, de particuliere sector, ngo's die werken rond natuurbehoud, de academische wereld en uit de veterinaire gemeenschap. Hun aanbevelingen benadrukken de noodzaak om de samenwerking tussen de bevoegde federale overheidsdiensten te versterken: de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen), de FOD Volksgezondheid (Directoraat-generaal Leefmilieu) en het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Zo zou een interfederale Task Force kunnen worden opgericht die kan focussen op het uitvoeren van aanbevelingen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan campagnes die het bewustzijn vergroten rond mogelijke gevolgen van de invoering van bushmeat op de gezondheid van dieren binnen ons grondgebied. Daarnaast kan ook bewustwording gecreëerd worden voor de gevolgen van de illegale handel in beschermde soorten op de globale biodiversiteit.

Marie Christine Marghem, federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling: "De illegale handel in bushmeat is schadelijk voor de biodiversiteit en heeft een impact op het evenwicht van tropische bossen. Deze zijn bijzonder waardevol voor hun hulpbronnen en voor hun rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Het is ook een thema waarrond de Belgische overheid kan werken om invloed uit te oefenen ten gunste van de biodiversiteit.”

Denis DUCARME, federaal minister van Landbouw, "De maatregelen van het afgelopen jaar hebben het tot dusver mogelijk gemaakt de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg in te dammen en zo de 6 miljoen varkens in de sector te beschermen. De insleep van Afrikaanse varkenspest via de illegale invoer van bushmeat vormt echter een reëel risico. De aanbevelingen van deze studie zullen de samenwerking tussen de verschillende bevoegde administraties - douane, DG Leefmilieu en het FAVV - verder verbeteren, namelijk tijdens de controles in onze havens en luchthavens: dat is van fundamenteel belang! »

Meer info op: https://www.biodiversity.be/4854.

Een persdossier kan op aanvraag worden opgestuurd.