Dé toegangspoort voor gegevens over je gezondheid, dat moet Mijngezondheid worden. Het nieuwe online portaal zal een overzicht bieden van alle gezondheidsgegevens – medische maar ook administratieve – die elektronisch beschikbaar zijn voor iedere burger. Door deze informatie beter toegankelijk te maken wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block mensen helpen om hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.

Personal health viewer

Verschillende platformen stellen vandaag gegevens digitaal ter beschikking van de patiënt, bijvoorbeeld medische gegevens, medisch-administratieve gegevens, informatie over wilsverklaringen… Veel mensen zijn evenwel niet op de hoogte van deze mogelijkheid, of ze vinden de weg niet naar het juiste platform. En daar wil minister De Block verandering in brengen met een federaal online gezondheidsportaal.

Vanuit Mijngezondheid zal de burger kunnen doorklikken naar alle platformen die gezondheidsgegevens over hem of haar aanbieden. Mijngezondheid wordt zo de personal health viewer van elke burger: het portaal biedt een overzicht van het type gezondheidsgegevens dat digitaal beschikbaar is voor iemand en via één klik belandt de persoon in kwestie op het juiste platform, waar hij of zij die gegevens vervolgens kan inkijken. Dankzij single sign-on hoeft aanmelden enkel éénmalig in Mijngezondheid. Aanmelden kan bijvoorbeeld via de eID of via itsme.

Instrument in opbouw

Momenteel kan de burger vanuit Mijngezondheid doorklikken naar een aantal gezondheidsgegevens, onder andere de samenvatting van het dossier bij de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. Dat aanbod wordt de komende maanden stelselmatig uitgebreid.

Niet elke burger krijgt vandaag hetzelfde type gegevens te zien via Mijngezondheid. Dat ligt aan verschillende factoren. Zo moeten externe platformen aanpassingen doorvoeren om zich te linken met Mijngezondheid. Niet alle platformen zijn op hetzelfde moment klaar met die oefening. De regels rond gegevensdeling kunnen ook verschillen per platform, waardoor bepaalde gegevens in het ene platform wél en in het andere platform níet zichtbaar zijn. En last but not least, opdat gegevens digitaal beschikbaar zouden zijn, moeten zorgverleners ze natuurlijk eerst digitaal bijhouden én moeten patiënten hun toestemming hebben gegeven voor de elektronische uitwisseling ervan.

 

Voor de ontwikkeling van het nieuwe portaal werkt de FOD Volksgezondheid samen met de koepelverenigingen van patiënten (Vlaams Patiëntenplatform, La Ligue des Usagers des Services de Santé, Patiënten Rat & Treff) en met de verschillende platformen die digitaal gegevens ter beschikking stellen van de patiënt.