In samenwerking met de CITES-dienst en de CITES-inspectiediensten is bij een Europese inval een einde gemaakt aan een grote smokkeloperatie van glasaal die actief was in Frankrijk, Spanje, België en Polen. De inval leidde tot de arrestatie van 27 personen. In België werden drie personen gearresteerd en 150 kg glasaaltjes in beslag genomen
Glasaaltjes zijn een zeer gewaardeerde delicatesse in Azië. Ze worden in Europa met uitsterven bedreigd en de uitvoer ervan is sinds 2010 verboden. Ze worden in Europa verkocht voor 700 tot 900 euro per kilo en tot 5000 euro per kilo in Azië, de bestemming van deze handel, verhandeld. In drie jaar tijd zou de blootgelegde handel meer dan een miljoen euro hebben opgebracht. De jaarlijkse waarde van de handel in glasaaltjes buiten de EU wordt geschat op 3 miljard euro.
De handel in bedreigde soorten vormt een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Glasaaltjes worden uit het wild gehaald, waardoor de resterende natuurlijke populaties verder afnemen.