Alle roofvogels zijn beschermd door de CITES conventie. Daarom moet u, als u met uw roofvogel buiten de EU wilt reizen voor de privéjacht, een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen via ons online systeem (www.citesinbelgie.be). 

Dit certificaat vervangt de vroegere CITES in- en uitvoervergunningen die u voor elke grensovergang opnieuw moest aanvragen.  Met het nieuwe certificaat kunt u dus makkelijker de EU binnen en buiten met uw roofvogel. Om u te helpen bij het beheer van de verschillende CITES-documenten die op te stellen zijn voor en na deze verplaatsingen, biedt de CITES-cel aan uw originele documenten voor u te archiveren.

Opgelet, niet alle derde landen accepteren het certificaat van persoonlijke eigendom, dus u zal de CITES beheersorganen van de respectievelijke landen moeten aanspreken (zie cites.org/eng/parties/country-profiles/national-authorities)

Het certificaat van persoonlijke eigendom geldt voor slechts één vogel en is 3 jaar geldig.  Het staat  geen enkele commerciële activiteit toe: geen gebruik van uw vogel als kweekdier, geen betaalde vliegdemonstratie, geen verkoop van uw vogel, .... z.  voorwaarden voor het gebruik van het certificaat van eigendom.

  • Wanneer u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvraagt voor een roofvogel die behoort tot bijlage A van de EU CITES-verordening (slechtvalk, giervalk, havik,...), moet u ons in ruil het originele Europese certificaat van deze vogel terugsturen.

 Wanneer u terugkeert naar België  en indien u commerciële activiteiten met uw vogel in de EU wilt ondernemen, moet u een nieuw Europees certificaat aanvragen en het oorspronkelijke  certificaat van persoonlijke eigendom aan ons terugsturen.  En weer een nieuw certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen als u opnieuw aan privéjacht buiten de EU wilt doen...
 
Om deze rompslomp en kosten te vermijden van het telkens opnieuw aanvragen van nieuwe CITES-documenten, willen wij graag helpen door uw originele documenten te archiveren (hetzij het Europees certificaat, hetzij het certificaat van persoonlijke eigendom). We bezorgen u dan het juiste document terug wanneer u het nodig heeft en voor de volledige geldigheidsduur van het certificaat van persoonlijke eigendom. 
 
Indien u gebruik wenst te maken van dit archiveringssysteem, gelieve dan dit formulier in te vullen en bij uw aanvraag voor een certificaat van persoonlijke eigendom via on ons online systeem te voegen.  Vergeet niet dit formulier ook te voegen elke keer u ons het originele Europese certificaat/certificaat van persoonlijke eigendom per post stuurt. Ons adres:  

CITES Cel
FOD Volksgezondheid - DG Milieu
Galileelaan 5/2, 1210 Brussel.

  • Wanneer u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvraagt voor een roofvogel van bijlage B van de EU CITES-verordening (Harris' buizerd, roodstaarthavik,...), moet u bij uw aanvraagformulier het bewijs van legale herkomst van de vogel toevoegen (overdrachtsdocument, aankoopfactuur).

Wanneer u naar België terugkeert en commerciële activiteiten met uw vogel in de EU wilt ontplooien, moet u ons het originele certificaat van persoonlijke eigendom terugsturen.  En weer een nieuw certificaat van persoonlijke eigendom vragen als u opnieuw aan privéjacht wilt doen buiten de EU...
 
Om deze rompslomp en kosten te vermijden van het telkens aanvragen van een nieuw certificaat, zijn wij bereid u te helpen door uw certificaat van persoonlijke eigendom te archiveren. We bezorgen het u dan terug wanneer u het nodig heeft voor de duur van de geldigheid van het certificaat van persoonlijke eigendom. 
 
Indien u gebruik wenst te maken van dit archiveringssysteem, gelieve dan dit formulier in te vullen en bij uw aanvraag voor een certificaat van persoonlijke eigendom via ons online systeem toe te voegen.  Vergeet niet dit formulier ook te voegen elke keer u ons het originele certificaat van persoonlijke eigendom per post stuurt. Ons adres: 
 
CITES Cel
FOD Volksgezondheid - DG Milieu
Galileelaan 5/2, 1210 Brussel.

 
Heeft u een vraag?  Aarzel niet om contact met ons op te nemen: cites@health.fgov.be