De wetgeving over levensmiddelenadditieven is complex en is soms onderhevig aan interpretatie door de voedingssector en de controlediensten. Heel wat burgers stellen zich ook vragen over wat er op hun bord kan belanden en nemen de gewoonte aan om het etiket op de producten te lezen alvorens ze te kopen. Een goede reflex, maar dan moet je wel begrijpen wat er op het etiket staat en de levensmiddelenadditieven kunnen herkennen.

Om de zaken duidelijker te maken voor professionelen en burgers, heeft de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met het FAVV, een lijst opgesteld van de meest gestelde vragen over die wetgeving. De behandelde thema's zijn de definities van de additieven, de gebruiksvoorwaarden voor bepaalde additieven in voeding, de categorieën voedingsmiddelen en de etikettering van additieven. Dit document vormt een aanvulling bij de informatie die al beschikbaar is op onze website.

Meer weten over additieven:

- Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/index_en.htm

-Europese wetgeving: Publicatieblad van de Europese Unie:
http://eur-lex.europa.eu

-FOD Volksgezondheid:
http://www.health.belgium.be/nl/voeding
apf.food@health.belgium.be