Artikel 7 § 2 bis van bovengenoemde wet stipuleert dat het verboden is reclame te voeren voor en te laten sponsoren door tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten, oftewel tabaksproducten genoemd.  In hetzelfde artikel worden een aantal uitzonderingen opgesomd. Onder die uitzonderingen ressorteerde ook ‘het aanbrengen van een merk van een tabaksproduct op affiches en aan de voorgevel van tabakswinkels en krantenwinkels die tabak verkopen’.
Door de wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 van 15 maart wordt een eerdere uitzondering opgeheven. Concreet houdt dat in dat  reclame voor tabaksproducten aan de voorgevels van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabak verkopen voortaan verboden is. Ook op affiches in dergelijke winkels mag het merk van een tabaksproduct niet langer voorkomen.
Belangrijk om weten is dat voor e-sigaretten en e-liquides met en zonder nicotine dezelfde richtlijnen gelden als voor de meer traditionele tabaksproducten. E-sigaretten, met en zonder nicotine, vallen immers onder de categorie van soortgelijke producten. Ook voor deze producten zal reclame op de voorgevel van een tabakswinkel, e-sigarettenspeciaalzaak of een krantenwinkel dus verboden zijn. Hetzelfde verbod zal gelden voor affiches die in bedoelde winkels opgehangen worden.
De wetswijziging treedt in werking op 1 januari 2021. De betrokken handelaars en fabrikanten hebben dus nog even om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen. De inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid zal erop blijven toezien dat de tabaksreclameregels correct worden nageleefd. Overtredingen zijn strafbaar met geldboetes vanaf 2.000 euro tot 800.000 euro.
Eventuele vragen kunt u richten aan de FOD Volksgezondheid via het e-mailadres apf.inspec@health.fgov.be .

 
Wetgeving:
  • ‘wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten’
  • ‘wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft’