Te vaak is de relatie tussen een arbeidsarts en een werknemer nog eenrichtingsverkeer. De arbeidsarts komt langs op vaste momenten, bijvoorbeeld wanneer het tijd is voor de vaste gezondheidscheck. Maar als werknemer kan je je arbeidsarts ook zélf contacteren als je problemen hebt op het werk. In bedrijven met een eigen preventiedienst is dat eenvoudiger dan in bedrijven die met een externe preventiedienst samenwerken. Heel wat werknemers weten niet precies wie hun externe arbeidsarts is en durven daar niet altijd naar te vragen.
 
Om de drempel voor hen te verlagen, zorgt de overheid nu dat werknemers de naam en de contactgegevens van hun externe arbeidsarts makkelijk online kunnen terugvinden. Co-Prev, de sectororganisatie van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, werkte daar een digitale toepassing voor uit die nu ook toegankelijk is via het online gezondheidsportaal Mijngezondheid. Naast de arbeidsarts vinden mensen er de gegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten op hun werk. Geert De Smet, directeur bij Co-Prev: “De arbeidsarts is er om werknemers te helpen. Als werknemer moet je niet wachten tot hij of zij je contacteert, als je een probleem hebt mag je je arbeidsarts ook zelf contacteren. Graag zelfs, want hoe vroeger je problemen aankomt, hoe kleiner de kans dat ze escaleren. Door de naam en de contactgegevens van externe arbeidsartsen online beschikbaar te maken, willen we drempel voor werknemers om hulp te zoeken zoveel mogelijk verlagen.”
 
Dossier bij het ziekenfonds: CM en NZ
Via Mijngezondheid kunnen burgers ook hun dossier bij het ziekenfonds raadplegen, zoals gegevens over terugbetalingen. Leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Socialistische en de Liberale Mutualiteiten konden dat al langer. Nu hebben ook de Christelijke Mutualiteiten en de Neutrale Ziekenfondsen hun digitaal loket gekoppeld aan Mijngezondheid.
 
Geneesmiddelenbeheer
Derde nieuwigheid is dat mensen die langdurig medicatie moeten nemen, vanaf nu hun medicatieschema terugvinden via het portaal. Vooral voor mensen met een chronische aandoening is dat belangrijk. In het schema vind je terug welke medicatie je wanneer moet nemen, hoelang, in welke dosis, enzovoort.
 Vandaag kan zowel de arts die medicatie voorschrijft als de apotheker die de geneesmiddelen aflevert het medicatieschema aanpassen. Op termijn zullen burgers via Mijngezondheid ook zelf hun geneesmiddelendossier kunnen aanvullen.
 
Mijngezondheid: één adres voor al je gezondheidsgegevens
Het portaal is de centrale toegangspoort voor iedere burger die op zoek is naar persoonlijke gezondheidsgegevens of naar betrouwbare algemene gezondheidsinformatie. Gezondheidsgegevens zitten verspreid op verschillende plaatsen: bij ziekenhuizen, ziekenfondsen, huisartsen, apothekers, verschillende overheden, etc. Het overkoepelende gezondheidsportaal Mijngezondheid maakt de beschikbare informatie toegankelijker. Zo hoef je als burger maar één adres meer te onthouden: www.mijngezondheid.be. Van daaruit kan je snel en eenvoudig doorklikken naar jouw gezondheidsgegevens.
 
Zelf actie ondernemen
Via het portaal kan je je medische gegevens inkijken, zoals de samenvatting van je dossier bij de huisarts of de resultaten van tests en onderzoeken in het ziekenhuis. Je kan er ook medisch-administratieve gegevens raadplegen zoals je dossier bij het ziekenfonds. Daarnaast geeft het portaal burgers steeds meer mogelijkheden om zélf actie te ondernemen. Zo kan je sinds 1 juli 2020 je wens om wel of geen orgaandonor te worden na overlijden makkelijk online registreren. Je kan ook bijwerkingen van medicijnen melden via het portaal, de therapeutische relaties met je zorgverleners beheren of familieleden of vrienden een mandaat geven om bepaalde zorgtaken voor je uit te voeren wanneer je dat zelf niet meer kan.
 
30.000 bezoeken per maand
Per maand melden mensen zich circa 30.000 keer aan. 70% van de aanmeldingen gebeurt via eID, 30% via itsme®.