Een wetenschappelijke evaluatie van de registraties die in 2017 en 2018 in het nanoregister zijn ingediend werd door Sciensano uitgevoerd.

Het doel van deze studie was het analyseren van de kwaliteit van de ingediende gegevens en de overeenstemming hiervan met het registratieformulier, d.w.z. de correcte invulling van de "verplichte" velden die de volledige fysisch-chemische karakterisering van de geregistreerde stof mogelijk maakt.

Bovendien werd de relevantie van de gebruikte meetmethode geëvalueerd.

Ten slotte werd ook een kwalitatieve analyse over de databank zelf en aanbevelingen hierover aan de beheerders van het nanoregister verstrekt.