Hoe krijgt u uw visum?

Uw visum is uw werkvergunning of uw ‘licence to practise’,  u hebt het nodig om te kunnen werken. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Na het behalen van uw diploma geneesheer, tandarts of apotheker, krijgt u automatisch uw visum toegestuurd.

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Indien u problemen hebt met uw visum, kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres visa@health.fgov.be

Hoe kan u een erkenning aanvragen?

De erkenningen worden toegekend door de Gemeenschappen.

Wat kan u doen indien u als patiënt een klacht heeft over één van deze gezondheidszorgbeoefenaars?

We moedigen u aan om de klacht in eerste instantie onderling te proberen bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem zich op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd (bv. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot uw patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen …), dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van uw beroepsbeoefenaar (bv. vermoeden van dronkenschap, mentale problemen …) of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de federale gezondheidsinspectie van uw provincie.

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97