Adviesvraag 9115 nopens een ontwerp van KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale databank voor milieuproductverklaringen (HGR 9115) (oktober 2013)

Advies 9115 - KB EPD

Nederlands
PDF-pictogram hgr_9115_kb_epd.pdf PDF document - 302.02 KB

Avis 9115 - AR EPD

Frans
PDF-pictogram hgr_9115_kb_epd.pdf PDF document - 302.02 KB