Preventieve strategieën tegen RSV bij kinderen


RSV (respiratoir syncytieel virus) is de belangrijkste oorzaak van lagere luchtweginfecties bij baby’s jonger dan één jaar. Elke winter weer zet het een enorme druk op het zorgsysteem in België.
 
In de loop van 2024 verschijnen twee nieuwe preventiemiddelen op de Belgische markt om dit virus te bestrijden:

  • een vaccin dat tijdens de zwangerschap wordt toegediend, en
  • een nieuw monoklonaal antilichaam dat bij het kind wordt toegediend.

Beiden zijn veilig en effectief. De Hoge Gezondheidsraad beveelt dan ook hun gebruik bij zwangere vrouwen en zuigelingen aan van zodra ze beschikbaar zijn. In afwachting van verdere gegevens, laat de Hoge Gezondheidsraad de keuzevrijheid voor het vaccin of het antilichaam bij zorgverleners en ouders.

Dit advies werd in het Engels opgemaakt en door een extern vertaalbureau vertaald.

Persbericht
Nieuwe perspectieven voor RSV-preventie bij baby’s