Epidemiologie en diagnose van bloedbaaninfecties gerelateerd aan intravasculaire katheters


Zorgverleners gebruiken intravasculaire katheters voor de directe toediening van vocht en medicatie in de bloedbaan van patiënten en voor de monitoring van bepaalde gezondheidsparameters. Het doorbreken van de huidbarrière creëert echter een toegangspoort voor micro-organismen naar de bloedbaan, wat kan leiden tot ernstige infecties of het ontstaan van sepsis. Dit advies biedt richtlijnen voor de diagnostiek van deze infecties en geeft inzicht in de Belgische epidemiologische situatie. Deze tekst vormt het eerste deel van een breder advies dat zich richt op de preventie van dergelijke katheter-gerelateerde infecties en dat later zal verschijnen.