Advies nr. 15 van 18 februari 2002 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek m.b.t. ethische vragen die rijzen bij de impact van de Minimale Klinische Gegevens (MKG) op het aantal ligdagen van de patiënten