Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Donderdag 18 oktober 2018 – 19u00-21u

Auditorium U.A.2.220 - Campus Solbosch - Toegangsplan

Dhr. Guillaume Pitron, journalist en regiseur. In 2018 publiceerde hij het boek "La guerre des métaux rares - La face cachée de la transition énergétique et numérique" (Éditions LLL)

Dhr. Giovanni De Santi, Directeur « Sustainable Resources » bij de Europese Commissie– Joint Research Centre

Er gezamenlijk in slagen om vorm te geven aan het overheidsbeleid is van fundamenteel belang voor een goede democratische gezondheid en een goed bestuur. Wat zijn de hefbomen waarover de Europese actoren beschikken in het licht van de milieuproblemen waarvan de dynamiek van oorzaak en gevolg wereldwijd verspreid is - zoals de exploitatie van zeldzame metalen? Wat zijn de hinderpalen en belemmeringen voor een meer respectvol bestuur? Wat weten we vandaag precies over de omvang van het probleem? Welke mogelijkheden biedt het beleid inzake circulaire economie?

Deze vragen zullen aan de hand van een specifiek voorbeeld worden behandeld, namelijk de problematiek van de zeldzame metalen die noodzakelijk zijn voor de energie- en digitale transitie, maar die toch voor veel milieuproblemen zorgen. Om deze thema's te bespreken, nodigt de leerstoel Circulaire Economie van de ULB-VUB (coördinator Cathy Macharis en Wouter Achten) Guillaume Pitron, journalist en auteur van het boek "The Rare Metals War" en Giovanni De Santi, directeur van de directie "Sustainable Resources" van de Europese Commissie, uit. Zij zullen ons over hun competenties en ervaringen op dit gebied komen vertellen.

Deze conferentie ligt in de lijn van de 21 Belgische voorstellen ter bevordering van de circulaire economie, een proces dat nu ten einde loopt. Om dit proces voort te zetten en zich te verankeren in een langetermijnvisie, wilde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de leerstoel Circulaire Economie van de ULB-VUB, dit opkomende thema, dat steeds meer in de actualiteit komt en een breed publiek kan interesseren, onder de aandacht brengen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de actieve steun van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, Directie Productbeleid.