Op initiatief van de Minister van volksgezondheid mevrouw Maggie De Block, en in samenwerking met de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB), nodigt de FOD Volksgezondheid de verpleegkundigen uit om deel te nemen aan het traditionele “trefpunt verpleegkunde”. Het thema van dit jaar is "de uitvoering van de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg".