Opgelet: dit event is reeds voorbij. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Antimicrobiële resistentie, ook bekend als AMR (AntiMicrobial Resistance), is momenteel en in de toekomst een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid.


België is al vele jaren actief in de strijd tegen AMR, zowel op het gebied van de gezondheid van de mens als van die van het dier, en streeft naar een vermindering en verbetering van het gebruik van antimicrobiële stoffen (en antibiotica in het bijzonder), om de ontwikkeling en verspreiding van resistente kiemen te voorkomen. Bovendien blijkt dat resistente bacteriën worden overgedragen tussen mensen, dieren en het milieu, en dat een intersectorale en multidisciplinaire aanpak nodig is. Het Belgische nationale actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie is gebaseerd op een gemeenschappelijke "One World, One Health"-aanpak, waarbij iedereen verantwoordelijk is voor de problematiek en samenwerkt om de best mogelijke zorg voor mens en dier, veilig voedsel en een gezonde leefomgeving te bieden aan alle burgers.

Op donderdagochtend 18 november hebben het One World, One Health-team van de FOD Volksgezondheid u over dit onderwerp geïnformeerd tijdens een webinar waaraan diverse deskundigen hebben deelgenomen.

 

Sprekers

 • Gaëlle Vandermeulen 
    
  Gaëlle is in 2004 afgestudeerd als apotheker. Zij heeft in 2008 een doctoraat in de biomedische en farmaceutische wetenschappen behaald, met steun van het FNRS, en heeft haar initiële opleiding afgerond met een Master in Management, dat ze behaalde in 2018. Zij verrichtte meer dan 15 jaar wetenschappelijk onderzoek, in zowel Parijs, Londen als Brussel. In 2021 trad zij toe tot de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Zij is nu wetenschappelijk en strategisch adviseur voor "One World, One Health". Zij is lid van het coördinatieteam van het Belgische nationale actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie.
   
 • Harun Yaras 

  Harun is afgestudeerd als ziekenhuisapotheker en heeft dit beroep meer dan 10 jaar uitgeoefend voordat hij in 2015 in dienst trad bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). Hij is teamleider op de afdeling Acute en Chronische Zorg van het DG Gezondheid van de FOD VVVL. Dit team coördineert met het BAPCOC support team verschillende programma's die gericht zijn op een beter gebruik van geneesmiddelen, waaronder anti-infectiemiddelen. Momenteel coördineert hij de menselijke pijler van het nationale plan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie.
   
 • Fabiana Dal Pozzo 

  Fabiana is in 2003 afgestudeerd als Doctor in de Diergeneeskunde aan de Universiteit van Bologna (Italië). Tijdens haar doctoraat in de diergeneeskunde en een onderzoeksstage aan de Katholieke Universiteit van Leuven bestudeerde zij de doeltreffendheid van moleculen met antivirale eigenschappen tegen verschillende virussen die behoren tot de familie van de Poxviridae. Het besmettelijke ecthyma-virus werd gebruikt als model voor in vitro, ex vivo en in vivo werkzaamheidsstudies. In 2008 begon Fabiana Dal Pozzo te werken aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik als hoofdonderzoeker in verschillende wetenschappelijke projecten op het gebied van virologie en epidemiologie. Een van deze projecten betrof de studie van de zoönotische aspecten van Coxiella burnetii en de bestrijdingsmaatregelen die moeten worden toegepast in rundvee-, geiten- en schapenhouderijen in België. Sinds 2016 is Fabiana coördinator van AMCRA, het kenniscentrum over antibioticagebruik en antibioticaresistentie bij dieren. AMCRA is een non-profitorganisatie die door de federale overheid is gemandateerd. Zij heeft tot taak het publiek bewust te maken van het verantwoord gebruik van antibiotica en advies te verstrekken over het beste gebruik ervan. Sinds 2014 analyseert AMCRA gegevens over het gebruik van antibiotica bij vee in België.  
   
 • Pieter-Jan Ceyssens

  Pieter-Jan  behaalde in 2009 zijn doctoraat aan de faculteit van Bio-ingenieusweteschappen (KULeuven) met een thesis over de moleculaire analyse van bacteriofagen die zich richten op Pseudomonas aeruginosa.  Zijn werk als postdoctoraal onderzoeker (2010-2013) werd ondersteund door FWO en PDM beurzen, en leidde hem naast zijn labo in Heverlee ook naar de Universiteiten van Wenen (Prof. Udo Bläsi, RNA sequencing) en Pittsburg (Prof. Graham Hatfull, phage recombineering). In 2013 werd hij wetenschappelijk adviseur voor Synthetic Genomics Vaccines, Inc. (San Diego, USA), alvorens hij begon te werken aan het WIV-ISP. Sinds 2015 leidt hij de eenheid ‘Antibioticaresistentie’ die gelieerd is aan de Nationale referentiecentra (NRC) van Salmonella, Shigella, Listeria, Neisseria and Mycobacteria. In 2018 werd hij aangesteld als primair contactpunt voor AMR van Sciensano. Pieter-Jan publiceerde al meer dan 45 wetenschappelijke artikels en boekhoofdstukken over antibioticaresistentie, bacteriofagen en diagnostica. Zijn team focust op antimicrobiële resistentie bij deze NRC pathogenen, en op de kwaliteitscontrole van therapeutische fagen voor magistraal gebruik. Hij is “One Health” contactpunt voor AMR bij Sciensano (2018-2023), en zetelt in de board van de Belgian Society of Microbiology (2021-2027).
 

Contact

Contact ons via communication@health.fgov.be