Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u twee zoekmachines waarmee u kan nagaan of een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg gemachtigd is om zijn of haar beroep uit te oefenen in België.
 
Zoekmachine voor burger
 
Met deze zoekmachine, die voor iedereen toegankelijk is, kan u op basis van een naam en voornaam nagaan of een beroepsbeoefenaar bevoegd is om in België zijn of haar beroep uit te oefenen en voor welk(e) specialisme(n). U vindt hier meer informatie over het gebruik van de zoekmachine.
 
Zoekmachine voor werkgever
 
Met deze zoekmachine kan een bedrijf/organisatie nagaan of een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg het recht heeft om zijn of haar beroepsactiviteit in België uit te oefenen en voor welk(e) specialisme(n), via zijn of haar rijksregisternummer of een lijst van rijksregisternummers.
 
Om toegang te krijgen tot deze zoekmachine (werkgevers) via CSAM (eID, Itsme,enz.), moet de gebruiker gedefinieerd zijn (in het systeem van BOSA) als een officiële vertegenwoordiger van de onderneming/organisatie (ziekenhuizen, enz.). Iedere organisatie stelt een CSAM-hoofdtoegangsbeheerder aan die verantwoordelijk is voor de delegatie van toegangsrechten tot e-government aan de leden van de organisatie.
Deze rollen worden beheerd op de pagina Mijn eGov-Rollenbeheer (belgium.be).
Je kan de rol "FOD-SPSCAE CONSULT-LTP" aanvragen bij je CSAM toegangsbeheerder om toegang te krijgen tot de zoekmachine.
 
Opmerking: de bijgewerkte lijsten zijn tijdelijk beschikbaar op https://docs.health.belgium.be/FilesEcad/