Opleiding in het Frans

Men moet vaststellen dat er binnen de ziekenhuizen vaak incidenten plaatsvinden die gelinkt zijn met foute identificatie van patiënten. De ziekenhuiscontext is zeer complex er moet namelijk rekening gehouden worden met de verschillende processen en procedures, de staat waarin de patiënt zich bevindt, de verschillende actoren die betrokken zijn en de locaties waardoor het risico op incidenten zeer groot is. Hierdoor verschillen de consequenties in ernstgraad op klinisch, economisch en juridisch vlak. Het identificatieproces van patiënten is een hele uitdaging voor de ziekenhuismedewerkers die in direct contact komen met identificatie en hiermee correct moeten omgaan.

U vindt hierna in de rubriek "document" de volgende bestanden:

  • Gedetailleerde fiche van de opleidingvan 2015
  • Presentaties van de opleidingsdagen georganiseerd in 2015

Contactgegevens

QS-Team

Galileelaan 5/2 
1210 Brussel

Tel. 02/524.85.06