Voorstelling van de leden voor het College van Gerechtelijk Geneeskundige Rechtspraak zoals voorgedragen door de universiteiteN


Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, vindt u hieronder de lijst van de leden van het College van Gerechtelijk-Geneeskundige Rechtspraak, benoemd door de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

Effectieve leden

 
 • Bonbled Frédéric (Université Catholique de Louvain) †
 • Casteleyn Pierre Paul (Vrije Universiteit Brussel)
 • De Boosere Evy (Universiteit Gent)
 • Lutte Isabelle (Université Libre de Bruxelles)
 • Du Bois Marc (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Jacobs Werner (Universiteit Antwerpen)
 • Boxho Philippe (Université de Liège) 
 

Plaatsvervangende leden

 • Schmit Grégorie (Université Catholique de Louvain)
 • Engels Luc (Vrije Universiteit Brussel)
 • Audenaert Kurt (Universiteit Gent)
 • Timmermans Luc (Université Libre de Bruxelles)
 • Van de Voorde Wim (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Wostyn Lieven (Universiteit Antwerpen)
 • Papart Patrick (Université de Liège)
 

Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van invaliditeit

De Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit (OBSI) is bestemd om als inschattingsbasis te dienen voor de medische expertises die door tussenkomst van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst worden uitgevoerd. Onder invaliditeit wordt verstaan: een toestand die een gedeeltelijke of gehele vermindering van de fysieke of psychische integriteit teweegbrengt.
 
De arts-experten van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst gebruiken deze schaal om de tijdelijke (gedeeltelijke of gehele) of blijvende (gedeeltelijke of gehele) invaliditeit in te schatten.

U kan de OBSI raadplegen bij "Document".